ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Dokumenty i druki

Dokumenty i druki

PRZEDMIOTY OGLNOKSZTAŁCĄCE

 Biologia cz.1 zakres rozszerzony

 Biologia cz.2 zakres rozszerzony

 Biologia kl.1 liceum i technikum zakres podstawowy

 Biologia kl.2 liceum i technikum zakres podstawowy

 Biologia cz.2 zakres rozszerzony (po szkole podst.)

 Biologia cz.3 zakres rozszerzony

 Biologia kl.3 szkoła branżowa

 Chemia kl.1-2 technikum

 Chemia kl.1 szkoła branżowa

 Chemia kl.2 liceum (po gimnazjum)

 Chemia kl.2 liceum (po szkole podst.)

 Chemia kl.3 liceum

 Chemia kl.2 szkoła branżowa

 Chemia kl.3-4 technikum

 Chemia kl.3 liceum (po gimnazjum)

 Chemia kl.4 liceum

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 Filiozofia

 Fizyka kl.1-2 szkoła branżowa

 Fizyka kl.3 szkoła branżowa

 Fizyka kl.1-2 liceum i technikum

 Fizyka kl.3-4 technikum

 Geografia cz.1 zakres podstawowy

 Geografia cz.1 zakres rozszerzony

 Geografia cz.1 zakres rozszerzony technikum (po gimnazjum)

 Geografia cz.2 zakres podstawowy

 Geografia cz.2 zakres rozszerzony

 Geografia cz.2 zakres rozszerzony technikum (po gimnazjum)

 Geografia cz.3 zakres rozszerzony technikum (po gimnazjum)

 Geografia kl.1 szkoła branżowa

 Geografia kl.2 szkoła branżowa

 Historia i społeczeństwo kl.2 (po gimnazjum)

 Historia kl.2 szkoła branżowa

 Historia kl.2 liceum (po szkole podst.)

 Historia kl.2 technikum i szkoła zasadnicza (po gimnazjum)

 HIstoria kl.1 szkoła branżowa

 Historia kl.1 liceum i technikum (po szkole podst.)

 Historia i społeczeństwo kl.3 liceum i kl.4 technikum (po gimnazjum)

 Informatyka szkoła branżowa

 Informatyka kl.1 liceum i technikum zakres podstawowy (po szkole podst.)

 Informatyka kl.2 liceum i technikum zakres podstawowy (po szkole podst.)

 Informatyka kl.2 technikum informatyczne cz.1 zakres rozszerzony (po szkole podst.)

 Informatyka kl.2 technikum informatyczne cz.2 zakres rozszerzony (po szkole podst.)

 Język angielski liceum i technikum

 Język angielski szkoła branżowa

 Zajęcia specjalizacyjne szkoła branżowa.doc

 Język niemiecki kl.2 (po szkole podst.)

 Język niemiecki kl.3 (po gimnazjum)

 Język niemiecki (zaj. specjalizacyjne) kl.1 szkoła branżowa

 Język niemiecki kl.2 liceum i technikum (po gimnazjum)

 Język niemiecki kl.1 liceum i technikum

 Język polski cz.1 (po gimnazjum)

 Język polski cz.2 (po gimnazjum)

 Język polski kl.2 szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Język polski kl.3 szkoła branżowa.pdf

 Język polski cz.1 (po szkole podst.)

 Język polski cz.2 (po szkole podst.)

 Język polski kl.1 szkoła branżowa

 Język rosyjski kl.1 szkoła branżowa

 Język rosyjski kl.2 szkoła branżowa (po szkole podst.)

 Język rosyjski kl.3 szkoła branżowa

 Język rosyjski kl.3 liceum.docx

 Język rosyjski kl.2 szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Język rosyjski kl.2 liceum i technikum (po gimnazjum)

 Język rosyjski kl.2 liceum i technikum (po szkole podst.)

 Język rosyjski zawodowy kl.3 szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Matematyka kl.2-4 liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony (po gimnazjum)

 Matematyka kl.3 szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Matematyka kl.1-3 technikum zakres podstawowy i rozszerzony

 Matematyka kl.1-3 liceum zakres podstawowy i rozszerzony

 Matematyka kl.1-3 szkoła branżowa (po szkole podstawowej)

 Podstawy przedsiębiorczości szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Podstawy przedsiębiorczości technikum (po gimnazjum)

 Podstawy przedsiębiorczości kl.1-2 technikum i szkoła branżowa (po podstawowej)

 Religia szkoła branżowa (po gimnazjum)

 Religia szkoła branżowa (po szkole podst.)

 Religia liceum (po gimnazjum)

 Religia liceum (po szkole podst.)

 Religia technikum (po gimnazjum)

 Religia technikum (po szkole podst)

 Wiedza o społeczeństwie kl.1 liceum i kl.4 technikum

 Wiedza o społeczeństwie kl.2 liceum i technikum

 Wychowanie fizyczne

 Zajęcia specjalizacyjne kl.2 mundurowa liceum

 Zajęcia specjalizacyjne kl.3 mundurowa liceum

 Zajęcia specjalizacyjne kl.2-3 zdrowia i urody liceum

 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

 

Przedmioty teoretyczne
Technikum - technik analityk

 Podstawy badań biochemicznych i środowiskowych

 Podstawy technik laboratoryjnych

 Preparatyka chemiczna kl.1

 Preparatyka chemiczna kl.2

Technikum - technik informatyk

 Aplikacje internetowe

 Bazy danych

 Sieci komputerowe

 Systemy operacyjne

Technikum - technik ochrony środowiska

 Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb

 Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami.docx

 Ochrona wód kl.1

 Ochrona wód kl.3-4

 Ochrona wód kl.2

 Ochrona wód kl.4

 Stan i zasoby środowiska kl.4

 Stan i zasoby środowiska kl.1-4

 Gospodarka odpadami kl. 5

 Ochrona wód kl. 5

 Ochrona powietrza kl. 5

Technikum - technik pojazdów samochodowych

 Podstawy konstrukcji maszyn kl.1-2 (po szkole podst.)

 Podstawy konstrukcji maszyn kl.2 (po gimnazjum)

 Elektrotechnika i elektronika samochodowa

 Budowa i naprawa samochodów

Szkoła branżowa

 Fryzjer - podstawy działalności usługowej

 Fryzjer - technologia fryzjerstwa i podstawy fryzjerstwa

 Operator obrabiarek skrawających - konstrukcja maszyn (po szkole podst.)

 Operator obrabiarek skrawających - techniki wytwarzania kl.2

 Operator obrabiarek skrawających - podstawy obróbki skrawaniem

 Mechanik pojazdów samochodowych - budowa i naprawa pojazdów samochodowych (po szkole podst.)

 Mechanik pojazdów samochodowych - budowa i naprawa pojazdów samochodowych (po gimnazjum)

 Mechanik pojazdów samochodowych - elektrotechnika i elektronika samochodowa

 Mechanik pojazdów samochodowych - podstawy konstrukcji maszyn - po gimnazjum

 Mechanik pojazdów samochodowych - konstrukcje maszyn

 Sprzedawca - organizacja sprzedaży, obsługa klientów

 Sprzedawca - towaroznawstwo

 Sprzedawca - podstawy działalności handlowej.docx

Przedmioty wspólne

 Działalność gospodarcza technikum i szkoła branżowa

 Język angielski zawodowy

 Przepisy ruchu drogowego technikum pojazdów samochodowych i szkoła branżowa - mechanik pojazdów samochodowych.docx

Przedmioty praktyczne
Technikum - technik analityk

 Pracownia technik laboratoryjnych

Technikum - technik informatyk

 Laboratorium aplikacji internetowych

 Laboratorium baz danych

 Laboratorium sieci komputerowych

 Laboratorium systemów sieciowych

Technikum - ochrony środowiska

 Podstawy techniki

 Pracownia badań laboratoryjnych kl.1

 Pracownia badań laboratoryjnych kl.2-3

 Pracownia badań laboratoryjnych kl.4

Technikum - pojazdów samochodowych

 Naprawa układów elektrycznych samochodów (po szkole podst.)

 Zajęcia praktyczne samochodowe kl.1

 Zajęcia praktyczne samochodowe kl.2

 Zajęcia praktyczne samochodowe kl.2 (po gimnazjum)

 Zajęcia praktyczne samochodowe kl.3

Szkoła branżowa

 Operator Obrabiarek CNC - zajęcia praktyczne (po szkole podst. i gimnazjum)

 Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne samochodowe kl.1

 Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne samochodowe kl.2

 Mechanik pojazdów samochodowych - zajęcia praktyczne samochodowe kl.3

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl