ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Sprzedawca

Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów.

W Branżowej Szkole I Stopnia nauczysz się:

  • jak praktycznie wykonywać zawód,
  • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
  • jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.

W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej prze ucznia placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.

 

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Praca
W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej prze ucznia placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy

Dalsza nauka
Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.
Branżowa Szkoła II stopnia
Technikum
Szkoła policealna
Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Sprzedawca

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl