ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Projekty szkolne

Projekty szkolne

EKOPRACOWNIA zielone serce szkoły

Zespół szkół Technicznych w Kole skorzystał z programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w ramach którego otrzymał dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Dzięki temu wsparciu uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ekopracownia


"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" to projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, do którego przystąpił Zespół Szkół Technicznych w Kole. W lutym 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa między starostami powiatów tureckiego i kolskiego związana z realizacją projektu.

Projekt rozpoczął się w tym roku i ma na celu wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt bazy dydaktycznej szkół. W naszym powiecie to Zespół Szkół Technicznych, a koszt dofinansowania to około 3,5 miliona złotych. Szkoła na przestrzeni 3 lat zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy – pracownie informatyczne, zostaną wyposażone pracownie obróbki skrawaniem, pracownie dla techników i mechaników pojazdów samochodowych (budowy i naprawy samochodów, diagnostyczna, elektrotechniki, konstrukcji maszyn), pracownie sprzedawców oraz pracownie chemiczne.

Wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu, rozpoczęto prace adaptacyjne w pomieszczeniach warsztatów szkolnych - pracowni zajęć praktycznych. Prace remontowe w całości powinny zakończyć się w 2017 roku.

Oprócz dodatkowego wyposażenia będą przeprowadzane kursy i szkolenia dla uczniów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych przygotowujące ich do lepszego zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dodatkowo w okresach wakacyjnych 2017, 2018 i 2019 r. przewidziane są miesięczne płatne staże dla 100 uczniów Technikum naszej szkoły w różnych zakładach pracy na terenie powiatu kolskiego.

Serdecznie zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych, gdyż niebawem będzie to bardzo nowoczesna szkoła, przygotowująca do pracy na najwyższym poziomie.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl