ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Kole podjęła decyzję o wysokości składek RR na rok szkolny 2023/2024.

Składka wynosi 80 zł na cały rok (40 zł na każdy semestr). Składkę może płacić w dwóch ratach. Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat na rzecz Rady Rodziców u skarbnika klasowego, wychowawcy klasy lub przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców. Rekomendujemy płatność przelewem.

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy ZST w Kole
ul. Kolejowa 11
62-600 Koło

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Oddział w Kole
Nr konta 75 8543 0000 2005 4500 0068 0001
W tytule przelewu prosimy zawrzeć imię i nazwisko ucznia, klasę oraz okres, za który dokonywana jest wpłata.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl