Jak zostać uczniem

Jeżeli chcesz skorzystać z oferty kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w roku szkolnym 2018/2019 to poniżej publikujemy kilka cennych wskazówek.

Jeśli zastanawiasz się nad typem szkoły to zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z szeroką ofertą kształcenia w Zespole Szkół Technicznych. Typy szkół i kierunki znajdziesz [tutaj].

Jeśli masz już wybrany konkretny kierunek to:

  • W terminie od 14 do 30 maja złóż wniosek o przyjęcie do szkoły.
  • W terminie od 22 do 25 czerwca dostarcz świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 11 lipca Zespół Szkół Technicznych ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
  • Do 19 lipca potwierdź (wraz z rodzicem) wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych oraz dostarcz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także pozostałe wymagane dokumenty.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej - Marek Bartoszek. Dodatkowe informacje znajdziesz również na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Rekrutuj