Rekrutacja 2021/2022

Przejdź do systemu rekrutacji elektronicznej

Informacja o harmonogramie rekrutacji - (na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki)

Pytania i odpowiedzi - (na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu)