ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Wyjeżdżamy z Erasmusem+

Wyjeżdżamy z Erasmusem+

9 października rozpoczęła się w Zespole Szkół Technicznych rekrutacja uczestników do programu Erasmus+ w ramach projektu "Mobilni w Europie".

Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum ochrony środowiska i technikum informatycznego. Koordynatorem projektu w szkole jest Ewa Tomczyk. Zasady rekrutacji uczestników, warunki uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej:

 Wzór umowy

 Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl