ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Wirtualna Strzelnica w Zespole Szkół Technicznych

strzelanie na strzelnicy
 

W ramach Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w Powiecie 2022” w naszej szkole od grudnia  2023 roku  działa strzelnica wirtualna, która umożliwia uczniom nabycie umiejętności z zakresu obsługi broni oraz umiejętności strzeleckich, a także rozwijanie sportu strzeleckiego wśród dzieci, młodzieży oraz organizacji proobronnych  z naszego powiatu.

                 Strzelnica jest  kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym. Jej przeznaczenie to nauka i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi,
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników,
  • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów,
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.       

        Strzelnica wyposażona jest w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni, cztery karabinki i cztery pistolety z funkcją wyzwalania strzału (posiadające po dwa magazynki), imitację odgłosu i zjawiska odrzutu.

Utworzenie strzelnicy jest doskonałym wzbogaceniem bazy dydaktycznej naszej szkoły.

Całkowity  koszt zadania wyniósł  253.000,00 zł, z czego 200.000,00 zł stanowiło  dofinansowanie z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Kwotę 53.000,00 zł  stanowiło wsparcie z  budżetu Powiatu Kolskiego.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl