ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Spotkanie z uczestnikami praktyk ERASMUS+

05 marca 2024r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z technikum informatycznego oraz technikum ochrony środowiska uczestniczyli w spotkaniu przygotowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.


Spotkanie dotyczyło praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ „ Mobilni w Europie” współfinansowanego przez Unię Europejską, a poprowadziły je p. Arleta Jaśniewicz, p. Aneta Ciesielska oraz p. Przemysław Trawczyński.

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zdobywają doświadczenie zawodowe na dwutygodniowych  praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, w tym roku krajem przyjmującym jest Chorwacja (Split).

15 uczniów naszej szkoły w zawodach: technik informatyk ( 8) oraz technik ochrony środowiska (7) 11.03 – 24.03.2024r. rozpocznie swoją przygodę z programem Erasmus+.

W ramach spotkania kulturowego p. P. Trawczyński zapoznał młodzież z tradycjami, zwyczajami, kulturą oraz kuchnią chorwacką.

Druga część związana była z wiadomościami praktycznymi dotyczącymi miejscowości w której uczestnicy zamieszkają, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeniu, kieszonkowym oraz transferach.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl