ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień w ZST Koło

wykład dotyczący uzależnień

Spotkanie dla młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnień.

W dniu 17.04.2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Kole odbyło się spotkanie dla młodzieży dotyczące profilaktyki uzależnień. Wykład poprowadziła Pani Krystyna Wojdak z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kole.

Uczestnicy spotkania klasy: 1TOŚ, 2TOŚa, 2TOŚb, 2TSa oraz 2TA/Ti zostały wyposażone w rzetelną wiedzę na temat problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, nikotyny oraz napojów energetycznych.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl