ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło 63 26 17 900

Bardzo dobra informacja

oddział przygotowania wojskowego

Jest zgoda na utworzenie oddziału wojskowego

Informujemy, że z dniem 26 marca 2024r. decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, otrzymaliśmy zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Kole, w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych
ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło

tel. 63 26 17 900
e-mail: szkola@zst-kolo.pl