Zajęcia dodatkowe

Nazwa Rodzaj Prowadzący Opis
OFFICYNA interdyscyplinarne Marcin Żyliński

Officyna to koło zainteresowań zrzeszające uczniów redagujących szkolny serwis WWW. Uczniowie podczas zajęć piszą artykuły o bieżących wydarzeniach w szkole i przygotowują je do publikacji w serwisie WWW. Rozwijają kompetencje dziennikarskie, uczą się edycji grafiki oraz obsługi serwisów opartych o systemy CMS.

EDYCJA PLIKÓW DŹWIĘKOWYCH edukacyjne Marcin Szczap Edycja plików dźwiękowych to koło zainteresowań dla osób, które chciałyby bliżej zapoznać się z elementami edycji plików dźwiękowych. Na zajęciach uczniowie zajmują się realizacją złożonych zadań podczas pracy z dźwiękiem w jakiejkolwiek postaci i formie. Uczestnicy zajęć dowiadują się m,in. w jaki sposób edytować pliki dźwiękowe, tworzyć efekty audio, korekcję dźwięku i poprawiać jakość dźwięku ze starych płyt winylowych.
KOŁO ZAINTERESOWAŃ ALGORYTMIKĄ edukacyjne Wojciech Woźniak

Koło zainteresowań algorytmiką przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności informatyczne. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują praktyczne problemy algorytmiczne pisząc programy komputerowe oraz sprawdzając ich poprawność i szybkość działania. Uczą się zapisywać algorytm za pomocą kodu programu, znajdują optymalne rozwiązania, przygotowują się do udziału w olimpiadach informatycznych.

EMITER UCZNIOWSKI  interdyscyplinarne Rafał Borkowski Adresatem jest społeczność uczniowska, a sam emiter to współczesna wersja szkolnej gazetki, nowoczesna forma serwisu informacyjnego. Wszystkie newsy są wyświetlane na dużym ekranie, umieszczonym w holu głównym szkoły. Dzięki możliwościom technicznym treści prezentowane na emiterze mają charakter multimedialny, informacje przedstawiane są w formie prezentacji. Serwis obfituje w redagowane przez uczniów ZST wydarzenia ze szkoły jak i miasta oraz powiatu.
TEENS' CLUB interdyscyplinarne Michał Bagiński
Ilona Kropidłowska
Emilia Lewicka
Wiktor Stroński

W ramach TEENS' CLUB nauczyciele języka angielskiego oferują zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym. Zajęcia te rozwijają umiejętności pracy w grupach, kompetencje językowe i komunikacyjne, artystyczne, a także przygotowują do egzaminów zewnętrznych.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z PIŁKI NOŻNEJ  sportowe Tomasz Mikusik
Andrzej Rostkowski
Zajęcia prowadzone są celem przygotowania młodzieży z ZST do zawodów powiatowych, rejonowych i mistrzostw Wielkopolski. Zajęcia promują aktywną formę spędzania wolnego czasu, poprawę umiejętności współpracy w zespole, promowanie zasad czystej i uczciwej sportowej rywalizacji.
I LOVE VOLLEY sportowe 

Michał Woźniczko

I love volley jest to koło dla osób, których pasją jest piłka siatkowa. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z techniką i taktyką związaną z grą. Uczniowie mogą wyrównać szanse edukacyjne, doskonalić swoje umiejętności oraz wiadomości z zakresu piłki siatkowej. Zajęcia te są okazją do aktywnego spędzenia czasu wolnego i zadbania o swoją formę. Uczniowie mogą rywalizować w szkole i przygotować się do rozgrywek powiatowych, rejonowych oraz wojewódzkich.

GRAFIKA INŻYNIERSKA edukacyjne Andrzej Grudziński Na zajęciach uczestnicy uczą się zastosowania sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Grafika inżynierska (CAD) znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej.
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z MATEMATYKI edukacyjne

Anna Fąkowska
Mirosława Nawrocka

Celem zajęć fakultatywnych z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym w klasach maturalnych jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku na maturze.