Ułatwienia dostępu

Technik Ochrony Środowiska

Pracownia ochrony środowiska

Pracownia ochrony środowiska powstaje w ramach projektu unijnego „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym”. Ma ona wspomagać realizację zajęć związanych
z organizacją prac w zakresie gospodarki odpadami, uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Narzędzia informatyczne oraz dostęp do zasobów internetowych umożliwi opracowywanie projektów, analizowanie wyników badań oraz aktualizację wiedzy w zakresie prawa ochrony środowiska. Uczniowie będą mieli również możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w ochronie środowiska.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru