Technik Informatyk

Pracownia Sieci Komputerowych

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów informatycznych wraz z uczniami Technikum Informatycznego w roku 2018 został przygotowany projekt Pracowni Sieci Komputerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Montaż okablowania, konfiguracja systemów sieciowych i urządzeń potrzebnych do prowadzenia zajęć został wykonany przez uczniów i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Operacyjnych umożliwia konfigurację urządzeń sieciowych, ich diagnostykę, bezpieczne użytkowanie sieci komputerowych wraz z oprogramowaniem. Uczniowie technikum uczą się zarządzać siecią, zdobywają wiedzę na temat zagadnień z dziedziny projektowania sieci LAN, WAN oraz uczestniczą w lokalnej Akademii CISCO. Poznają również pracę administratora sieci od nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w branży IT. Modernizacja sali jest związana z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego i dostosowaniem parametrów technicznych komputerów do norm niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w kwalifikacji EE.08, i E.13 na bardzo wysokim poziomie. Pracownia została tak zaprojektowana że, można wykonywać zajęcia praktyczne na 14 niezależnych stanowiskach laboratoryjnych.

Jakie umiejętności nabędą tu uczniowie?
Każdy uczeń będzie potrafił odpowiednio dobrać i ustawić sprzęt sieciowy (przełączniki, routery, access pointy). Zdobędzie obszerną wiedzę o sprzęcie sieciowym i jego możliwościach. Ponadto będzie potrafił administrować siecią komputerową oraz zainstalować i skonfigurować serwer oraz stacje robocze.

Dlaczego warto się tu uczyć?
Podczas prowadzenia zajęć uczeń ma do dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone we wszystko co jest potrzebne do realizacji przedmiotu zawodowego. Nauka administratora sieciami daje możliwość podjęcia pracy w firmach, które posiadają działy IT. Uczeń zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne przy pracy na stanowisku administratora sieci. Każdy uczeń może liczyć indywidualne podejście nauczyciela w rozwiązywaniu problemu. Głównym celem jest prowadzenie zajęć na jak najwyższym poziomie.

 

Foto: Szymon Rybiński


Pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej

Sala komputerowa SW1 to pracownia Urządzeń Techniki Komputerowej wyposażona w szesnaście stanowisk komputerowych. W pracowni do dyspozycji jest drukarka laserowa, zestaw urządzeń monterskich, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające oraz dodatkowe elementy komputera osobistego umożliwiające jego rekonfiguracje. Na stole monterskim z matą i opaską antystatyczną istnieje możliwość montażu podzespołów komputerowych.

Stanowiska komputerowe dla uczniów wyposażone są także w oprogramowanie do: tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej oraz animacji, obróbki materiałów audio i wideo. Dostępne są tu systemy zarządzania bazami danych oraz oprogramowanie umożliwiające tworzenie aplikacji internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych językach programowania.

Wszystkie stanowiska podłączenie są do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i umożliwiają zdobycie umiejętności wymaganych na egzaminach zawodowych w kwalifikacjach E.12, EE.08, INF.02, E.14, EE.09, INF.03

 

Foto: Szymon Rybiński


Pracownia Technologii Komputerowych

Sala SW4 to pracownia technologi komputerowych która ma za zadanie wprowadzenie uczniów w fascynujący świat multimediów. Wyposażona jest w wydajne komputery Apple Macintosh, przeznaczone specjalnie do przetwarzania treści multimedialnych. Uczniowie zdobywają tu wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw projektowania i edycji grafiki komputerowej, przetwarzania dźwięku, edycji wideo i projektowania animacji komputerowych. Pracownia wyposażona jest również w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, skaner, drukarkę laserową i wiele pakietów oprogramowania multimedialnego. Wszystkie komputery korzystają z sieci bezprzewodowej WiFi.

W pracowni odbywają się również zajęcia przygotowujące do nauki przepisów ruchu drogowego uczniów Technikum samochodowego, oraz Branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie wykorzystują komputery z zainstalowanym oprogramowaniem, umożliwiającym przygotowanie teoretyczne do testów stosowanych na egzaminie państwowym.

Foto: Szymon Rybiński