Ułatwienia dostępu

Operator Obrabiarek Skrawających

Pracowania Programowania i Obróbki CNC

W miesiącu kwietniu 2018r. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym" pracownia programowania i obróbki CNC wzbogaciła się o nowe centrum obróbcze. Zakupioną obrabiarką jest centrum pionowe Andrychowskiej Fabryki Maszyn R550 „Harnaś” wyposażone w system sterowania Fanuc 0i_MF. Zakupione zostały także nowe komputery do nauki programowania za pomocą kodów ISO w programie MTS V7.2. Dzięki projektowi przebudowano i unowocześniono także pomieszczenie pracowni. W pracowni tej, w ramach zajęć, uczniowie uczą się podstaw programowania obrabiarek oraz ich obsługi korzystając ze sterowania Sinumeric 802C, w które wyposażona jest zakupiona wcześniej tokarka CNC. W oparciu o wcześniej zdobytą wiedzę wykonują obróbkę na obrabiarkach CNC z zakresu frezowania oraz toczenia metali żelaznych i kolorowych oraz tworzyw sztucznych w oparciu o napisane przez siebie programy.

Jest to typowa pracownia do nauki programowania w zawodzie „Operator Obrabiarek Skrawających” zgodna z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do wyboru zawodu operatora obrabiarek z praktyką w warsztatach szkolnych i podjęcia nauki w naszej szkole na tym kierunku.

 

Foto: Eugeniusz Gembka, Piotr Mierzejewski


Pracownia Obróbki Skrawaniem

W miesiącu czerwcu 2018r. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym" pracownia obróbki skrawaniem wzbogaciła się o nowe maszyny i urządzenia. Dzięki temu zakupiono trzy frezarki i tokarki uniwersalne wyposażone w odczyt cyfrowy położenia narzędzia, jedną wiertarkę kolumnową i promieniową, dwie wiertarki stołowe, piłę taśmową oraz ostrzałkę do narzędzi i wierteł.

Dzięki projektowi przebudowano i unowocześniono także pomieszczenie pracowni zajęć praktycznych z obróbki skrawaniem. W tej pracowni w ramach zajęć praktycznych uczniowie wykonują ćwiczenia na obrabiarkach z zakresu frezowania oraz toczenia metali żelaznych i kolorowych oraz tworzyw sztucznych. Jest to typowa pracownia do nauki praktycznej w zawodzie „Operator Obrabiarek Skrawających” zgodna z wymogami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zapraszamy do wyboru zawodu operatora obrabiarek z praktyką w warsztatach szkolnych i podjęcia nauki w naszej szkole na tym kierunku.

 

Foto: Eugeniusz Gembka, Piotr Mierzejewski

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru