Technikum Informatyczne

Ucząc się w Technikum Informatycznym, możesz mieć pewność, że wybierasz zawód przyszłości, niosący wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Przygotujemy Cię do sprostania wyzwaniom współczesnego, informatycznego świata i damy Ci solidne podstawy w Twojej przygodzie z informatyką. Ukończenie naszego technikum da Ci możliwość dalszej nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w branży IT. Wychodzimy z założenia, że informatyka nie jest wszystkim, lecz bez informatyki nie byłoby dzisiaj prawie niczego.

Liczba miejsc— 24

Przedmioty rozszerzone-- matematyka

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.


INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Praktyki zawodowe

Praktyki uczniów Technikum Informatycznego  odbywają się w zakładach pracy branży przemysłowej oraz Urzędach i instytucjach publicznych


możliwość uczestnictwa w programie Erasmus