Operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia oraz charakteryzującym się dobrymi warunkami płacowymi.

Współczesny zróżnicowany postęp techniczny z zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe.

Atuty zawodu operator obrabiarek skrawających

Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne techniki obróbki materiałów, uczą się programować obrabiarki, poznają zasady czytania i rysowania rysunku technicznego, korzystając z parku maszynowego obrabiarek konwencjonalnych oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie wraz z stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w programy do programowania i symulacji obróbki na obrabiarkach CNC.

Perspektywy dalszego kształcenia

Będąc absolwentem branżowej szkoły I stopnia można wybrać dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia, gdzie nauka trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz maturą, lub rozpocząć pracę w zakładach produkcyjnych. Jeśli zdasz egzamin maturalny możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

Przyszła praca

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników spalinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Charakterystyka
Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia
(forma dzienna)
Zawód: Operator obrabiarek skrawających
Czas trwania nauki: 3 lata
Egzaminy Egzamin zawodowy
Języki obce: Język rosyjski
Przedmioty zawodowe teoretyczne Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy technik wytwarzania
Podstawy obróbki skrawaniem
Działalność gospodarcza
Język obcy zawodowy

Zajęcia teoretyczne zawodowe są realizowane w pracowniach szkolnych i działach obróbki mechanicznej
Przedmioty zawodowe praktyczne Pracownia konstrukcji maszyn
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne są realizowane w pracowniach szkolnych i działach obróbki mechanicznej
Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: Język polski
Historia
Język obcy nowożytny
Matematyka
Materiały dodatkowe