Ułatwienia dostępu

Klasa wielozawodowa

W klasie wielozawodowej wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, musisz mieć podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia ( każdym zawodzie).

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.

Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.

Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
Uczą mistrzowie w swoim fachu
Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy

Liczba miejsc - 84

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru