List otwarty do Rodziców

wtorek, 19 września 2017
Halina Zawiślak

Szanowni Rodzice uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym nauczycieli bibliotekarzy, dotyczącym udziału w ważnym projekcie.

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna uczestniczy w projekcje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 3.

Dzięki temu zdobyłyśmy dotację w kwocie 15 tys. złotych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

Zakupiłyśmy już 528 nowych pozycji książkowych: 411 lektur oraz 117 książek z literatury pięknej i popularnonaukowej na kwotę ponad 8 tysięcy złotych.

Program ma na celu wspieranie rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów.

Biblioteka zorganizowała już wiele wydarzeń i akcji czytelniczych promujących czytanie, w których brała udział młodzież naszej szkoły. Były to m.in. głośne czytania fragmentów ulubionych książek, czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa, czytanie seniorom z Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Orionistek w Kole czy odwiedzenie i czytanie książek małym pacjentom z Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w konkursach, wydarzeniach z życia biblioteki oraz projektach czytelniczych. O kolejnych działaniach związanych z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco w serwisie tematycznym Szkolnego Centrum Informacji.

Prosimy Państwa o wsparcie poprzez zachęcanie młodzieży do sięgania po książki i uświadamianiu im wpływu czytania na osobowość człowieka – aktywację pięciu obszarów kompetencyjnych.

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

Wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych

 

Komunikacja

Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego. 

 

Odpoczynek 

Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnemu człowiekowi  ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze. 

 

Inteligencja emocjonalna 

Samodzielne czytanie wymaga podjęcia wysiłku oraz wytrwania  w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia cierpliwość  i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą co wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi. 

 

Koncentracja 

Obecnie psychologowie, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy z młodym człowiekiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. 

 

Emocje 

Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne tematy. Czytanie uczy empatii i wrażliwości. 

 

Na podstawie opracowania Iwony Chądzyńskiej psycholog i terapeutki pedagogicznej.