Serwis tematyczny: Technikum Samochodowe

Poznajemy nasze miejsca pracy

poniedziałek, 9 października 2017
Ewa Tomczyk

5 października uczniowie klasy 3 Technikum Samochodowego i Technikum Ochrony Środowiska udali się do zakładu produkcyjnego Andre Abrasive Articles w Kole. Firma ta jest producentem uniwersalnych i specjalistycznych narzędzi ściernych.

Zgodnie z założeniami projektu „Poznajemy nasze miejsca pracy” podczas pierwszej części wycieczki, przeprowadzony został instruktaż zapoznający uczniów z głównymi wytycznymi dotyczącymi zasad BHP i PPOŻ, mającymi zapewnić bezpieczeństwo podczas zwiedzania zakładu. Omówione zostały między innymi wymogi bezpieczeństwa regulujące zasady poruszania się po terenie zakładu oraz zagrożenia związane z hałasem i zapyleniem. Po instruktażu, uczniowie wysłuchali historii powstania zakładu oraz tego, jakie standardy postępowania przestrzegają wszyscy jego pracownicy. Ponadto dowiedzieli się jaki asortyment jest produkowany i sprzedawany oraz do jakich krajów jest eksportowany, jakie są zasady dystrybucji produktów do klientów, jakie działy funkcjonują na terenie zakładu i ilu pracowników zatrudnia firma.

Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie zakładu produkcyjnego oraz zapoznanie się z technologią produkcji narzędzi ściernych, takich jak ściernice, lamelki, tarcze ścierne i osełki wykonane z materiałów ściernych twardych (korundowych i karborundowych) ze spoiwami żywicznym i ceramicznym. Cennym doświadczeniem była możliwość obserwacji całego cyklu produkcyjnego tych produktów, począwszy od momentu doboru surowców, poprzez proces technologiczny, aż po system pakowania w opakowania jednostkowe i zbiorcze oraz etykietowanie i kodowanie wyrobów gotowych. Uczestnicy wycieczki przyglądali się pracy ludzi i urządzeń.

Było to już kolejne wyjście klas technikum do zakładów pracy na terenie Koła, pierwsze do Firmy Andre Abrasive Articles. Wycieczkę zorganizowały i czuwały nad bezpieczeństwem młodzieży nauczycielki Ewa Tomczyk i Iwona Przybylska.

Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi Andre, prezesowi zakładu produkcyjnego Andre Abrasive Articles za umożliwienie zwiedzenia firmy, zapoznania się z jej działalnością oraz poznania tajników produkcyjnych produktów objętych ofertą. Dziękujemy również za miłą niespodziankę na koniec spotkania.

Foto: Iwona Przybylska i uczestnicy wycieczki