Serwis tematyczny: Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa

Praca w służbie więziennej

środa, 11 kwietnia 2018
Michał Woźniczko

Marzy ci się praca w służbach mundurowych??? Dołącz do nas. 

 

W ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Poznaniu, zapraszamy wszystkich absolwentów klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych, i nie tylko, do wzięcia udziału w rekrutacji do formacji Służby Więziennej. 

Pracownikiem lub funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba, która:
 

  • Ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
  • Daje rękojmie prawidłowego wykonywania powierzonych zadań
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne
  • Ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie
  • Daje rękojmię do zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w odrębnych przepisach
  • Posiada zdolność psychiczną i fizyczna pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku

Więcej informacji na stronie: www.sw.gov.pl w zakładce Praca.

 

Foto: www.sw.gov.pl