Serwis tematyczny: Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa

Kadetowanie i nadanie stopni awansu

wtorek, 23 października 2018
Anna Korzynieska

W dniu 22 października 2018 roku na boisku Zespołu Szkół Technicznych w Kole odbyło się kadetowanie i nadanie wyższych stopni uczniom klas mundurowych.Jest to ważne wydarzenie dla naszej szkoły. Kadetowanie odbywa się co roku, natomiast awanse nadawane są co semestr.

Na początku uroczystości, gdy dowódcy wprowadzili oddziały, nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego przez wszystkich kadetów.Po złożonym meldunku, głos zabrała pani dyrektor Katarzyna Poronin i prowadzący zajęcia z klasami mundurowymi policjant aspirant Mariusz Rumiejowski. Przekazali nam oni wiele ważnych słów i przypomnieli z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się noszenie munduru.

Jako pierwsi na kadetów wyższego rocznika zostali mianowani dowódcy klas przez panią dyrektor. Pozostałych kadetów mianowali wychowawcy-klasę III pani Alina Walasek, klasę II pan Andrzej Rostkowski, klasę I pan Grzegorz Zawadzki ( w zastępstwie za panią Beatę Piechotę). Nadszedł czas na nadanie stopni. Po odczytaniu listy wyróżnionych kadetów Ci dumnie kroczyli na wyznaczone miejsce i przyjmując stopnie salutowali mówiąc "Ku chwale Ojczyzny".

Po uroczystości wszyscy zadowoleni, wróciliśmy do szkoły wypełniać nasze dalsze obowiązki.