Serwis tematyczny: Branżowa Szkoła I stopnia

Doradca zawodowy w Zespole Szkół Technicznych w Kole

czwartek, 31 stycznia 2019
Ilona Baumgart

Dnia 28 i 29 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym - panią Katarzyną Majcherek z Powiatowego Urzędu Pracy w Kole.

  

W spotkaniu udział wzięły uczennice z klasy II b i III b kształcące się w zawodzie fryzjer.

Pani Katarzyna, przedstawiła uczennicom "drogi rozwoju zawodowego" oraz możliwości dostosowania się do wymogów rynku pracy. Dzięki skorzystaniu z poradnictwa zawodowego można zaplanować rozwój kariery zawodowej, sporządzić dokumenty aplikacyjne, przygotować się do rozmowy z pracodawcą, nauczyć się sposobów radzenia sobie ze stresem.

Z poradnictwa zawodowego można korzystać indywidualnie lub grupowo. Uczniowie mogli również dowiedzieć się o różnych formach wsparcia proponowanych przez Urząd Pracy. Mogą to być bony szkoleniowe, stażowe lub bon na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a wiele cennych informacji, które zostały przekazane przez doradcę zawodowego, przyszli absolwenci naszej szkoły mogą wykorzystać do aktywnego poszukiwania pracy.

 

Foto: Ilona Baumgart