Serwis tematyczny: Branżowa Szkoła I stopnia

Czy jestem profesjonalnym sprzedawcą?

niedziela, 19 maja 2019
Elżbieta Bagińska

Na to pytanie mogli odpowiedzieć sobie uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie sprzedawca, którzy 15 maja wzięli udział w konkursie „Profesjonalny sprzedawca” zorganizowanym przez nauczycielki teoretycznych przedmiotów zawodowych.


 

W dniu egzaminu uczniowie przystąpili do pierwszej jego części (teoretycznej) czyli testu. Test składał się z 40 pytań, w którym uczestnicy konkursu musieli wykazać się swoją wiedzą z zakresu organizacji sprzedaży, obsługi klientów i towaroznawstwa.

Kolejna cześć egzaminu polegała na zapakowaniu towarów kupionych przez klienta na prezent oraz zaprojektowanie ulotki reklamowej sklepu, w którym uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu. Na tym etapie, uczestnicy wykazali się kreatywnością, dokładnością, znajomością zasad tworzenia przekazów reklamowych oraz umiejętnością współpracy w grupie.

Po krótkiej przerwie i wstępnej ocenie wykonanych wcześniej zadań uczniowie przystąpili do drugiej części konkursu, która była dla nich wielkim wyzwaniem, gdyż sprawdzała szereg umiejętności i wiedzę praktyczną, dotyczącą:

  • przygotowania stanowiska do sprzedaży,
  • rozliczenia utargu,
  • kalkulacji ceny detalicznej brutto,
  • wprowadzania towarów do kasy,
  • realizacji zamówienia klienta,
  • wypełnienia dokumentacji sprzedaży- faktury i rozliczenia utargu.

Podczas wykonywania prac uczniowie sprawnie posługiwali się sprzętem ułatwiającym sprzedaż, czyli: kasą fiskalną, metkownicą i programem sprzedaży. Cennym i pomocnym narzędziem był kalkulator, z którym uczestnicy, nie rozstawali się przez cały czas trwania konkursu.

Wyniki konkursu pozwoliły wytypować profesjonalnego sprzedawcę w ZST w Kole. Została nią uczennica klasy III branżowej Szkoły I stopnia: Agnieszka Kubsik.

Kolejne miejsca zajęły: II. Arleta Brzezińska i III. Katarzyna Jarmuż.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy osiągniętych wyników.

Organizatorzy i uczestnicy zgodnie stwierdzili, że udział w konkursie to doskonała forma sprawdzenia, poszerzenia ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych, a także promocja własnych pomysłów, kreatywność i umiejętność wdrożenia do współzawodnictwa.

Konkurs zorganizowały nauczycielki teoretycznych przedmiotów zawodowych: Elżbieta Bagińska i Agnieszka Tomczyk.

Foto: Agnieszka Tomczyk