Ułatwienia dostępu

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych w Kole podjęła decyzję o wysokości składek RR na rok szkolny 2021/2022.

Składka wynosi 80 zł na cały rok (40 zł na każdy semestr). Składkę może płacić w dwóch ratach. Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat na rzecz Rady Rodziców u skarbnika klasowego, wychowawcy klasy lub przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców. Rekomendujemy płatność przelewem.

Dane do przelewu:
Rada Rodziców przy ZST w Kole
ul. Kolejowa 11
62-600 Koło

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie Oddział w Kole
Nr konta 75 8543 0000 2005 4500 0068 0001
Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, okres ("I semestr 2021/22", "II semestr 2021/22" lub "Rok szkolny 2021/22")
np. "Jan Kowalski, 1TOŚ, I semestr 2021/22".

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru