Ułatwienia dostępu

Projekty i innowacje

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna "Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem języka niemieckiego"
[PROJEKT ZAKOŃCZONY]

 

Innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna.

Autor innowacji : Michał Bagiński

Adresaci innowacji/grupa docelowa: klasa III Toś

Temat innowacji : „Nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem języka niemieckiego”

Już kolejny rok szkolny jest prowadzona innowacja pedagogiczna organizacyjno-metodyczna w klasie III TOŚ. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godzin lekcyjnych objętych ramowym programem nauczania. Czas realizacji innowacji obejmuje 1 rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Nauczyciel prowadzący operuje podczas zajęć lekcyjnych dwoma językami obcymi tłumacząc i porównując zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz elementy kulturalno-historyczne w dwóch językach.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei nauczania języka obcego ( języka angielskiego) z wykorzystaniem umiejętności językowych drugiego języka obcego ( języka niemieckiego ).

Nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku obcym, dlatego główną z metod, która jest wykorzystywana podczas zajęć, to metoda komunikacyjna. Opiera się ona na aktywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności językowych i kładzie nacisk na funkcjonalność języka.

Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach prowadzonych metodą komunikacyjną są różnorodne ćwiczenia konwersacyjne, które mają za zadanie naśladować rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym.

"One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way."
- Frank Smith -

"Eine Sprache bringt dich in einen Korridor für das Leben. Zwei Sprachen öffnen jede Tür auf dem Weg."


 

"Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" to projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, do którego przystąpił Zespół Szkół Technicznych w Kole. W lutym 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa między starostami powiatów tureckiego i kolskiego związana z realizacją projektu.

Projekt rozpoczął się w tym roku i ma na celu wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt bazy dydaktycznej szkół. W naszym powiecie to Zespół Szkół Technicznych, a koszt dofinansowania to około 3,5 miliona złotych. Szkoła na przestrzeni 3 lat zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy – pracownie informatyczne, zostaną wyposażone pracownie obróbki skrawaniem, pracownie dla techników i mechaników pojazdów samochodowych (budowy i naprawy samochodów, diagnostyczna, elektrotechniki, konstrukcji maszyn), pracownie sprzedawców oraz pracownie chemiczne.

Wraz z zakupem nowoczesnego sprzętu, rozpoczęto prace adaptacyjne w pomieszczeniach warsztatów szkolnych - pracowni zajęć praktycznych. Prace remontowe w całości powinny zakończyć się w 2017 roku.

Oprócz dodatkowego wyposażenia będą przeprowadzane kursy i szkolenia dla uczniów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych przygotowujące ich do lepszego zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dodatkowo w okresach wakacyjnych 2017, 2018 i 2019 r. przewidziane są miesięczne płatne staże dla 100 uczniów Technikum naszej szkoły w różnych zakładach pracy na terenie powiatu kolskiego.

Serdecznie zapraszamy chętnych do podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych, gdyż niebawem będzie to bardzo nowoczesna szkoła, przygotowująca do pracy na najwyższym poziomie.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru