Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

Statut - ZST

Statut - liceum

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska Technik pojazdów samochodowych Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

 

Dokumenty archiwalne

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół Technicznych w Kole

Statut - ZST

Statut - liceum

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Statut - branżowa szkoła II stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Podręczniki szkolne 2020/2021

Dni wolne 2020/2021

Plan pracy szkoły

Praktyczna nauka zawodu - informacje

Praktyczna nauka zawodu - karta oceny półroczna

Praktyczna nauka zawodu - karta oceny roczna

 

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska Technik pojazdów samochodowych Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

Statut - ZST

Statut - LO

Statut - Technikum

Statut - Branżowa Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Podręczniki szkolne 2019/2020

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Plan pracy 2019/2020

Praktyczna nauka zawodu - informacje

Praktyczna nauka zawodu - karta oceny

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Statut - liceum

Statut - technikum

Regulamin klas o profilu służb mundurowych LO

Podręczniki szkolne 2018/2019

Harmonogram praktyk zawodowych 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy

Procedury kryzysowe

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

Podręczniki szkolne 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram praktyk zawodowych 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy szkoły

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego - wrzesień

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Zespołu Szkół Technicznych

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych

Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Podręczniki szkolne obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Program wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych na rok szkolny 2016/2017

Program poprawy frekwencji Zespołu Szkół Technicznych na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły