Ułatwienia dostępu

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Statut - ZST

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program nauczania WDŻ 1

Program nauczania WDŻ 2

Program nauczania WDŻ 3

Plan pracy

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska

 

Technik pojazdów samochodowych
Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

Praktyki zawodowe

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru