Dokumenty

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Statut - ZST

Statut - liceum

Statut - technikum

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Statut - branżowa szkoła II stopnia

Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (patrz Statut)

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (patrz Statut)

Podręczniki szkolne 2020/2021

Dni wolne 2020/2021

 

Wymagania edukacyjne

 

Przedmioty ogólnokształcące
Przedmioty zawodowe
Przedmioty teoretyczne
Technik analityk Technik informatyk Technik ochrony środowiska Technik pojazdów samochodowych Szkoła branżowa Przedmioty wspólne
Przedmioty praktyczne

 

Dokumenty archiwalne

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

Statut - ZST

Statut - LO

Statut - Technikum

Statut - Branżowa Szkoła

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Podręczniki szkolne 2019/2020

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Plan pracy 2019/2020

Praktyczna nauka zawodu - informacje

Praktyczna nauka zawodu - karta oceny

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

Statut - branżowa szkoła I stopnia

Statut - liceum

Statut - technikum

Regulamin klas o profilu służb mundurowych LO

Podręczniki szkolne 2018/2019

Harmonogram praktyk zawodowych 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy

Procedury kryzysowe

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

Podręczniki szkolne 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram praktyk zawodowych 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny

Plan pracy szkoły

 

Dokumenty obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Organizacja roku szkolnego - wrzesień

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Zespołu Szkół Technicznych

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych

Statut Technikum w Zespole Szkół Technicznych

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Podręczniki szkolne obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Program wychowawczy Zespołu Szkół Technicznych na rok szkolny 2016/2017

Program poprawy frekwencji Zespołu Szkół Technicznych na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły