Ogłoszenie nr 551000-N-2018

czwartek, 26 kwietnia 2018

Zespół Szkół Technicznych w Kole: Remont części Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Kole".

 

Dokumenty:

Ogłoszenie

SIWZ

Druk oferty

Oświadczenia

Projekt umowy

Przedmiar robót budowlanych

Przedmiar robót sanitarnych

Przedmiar robót elektrycznych