W drodze na europejski rynek pracy

środa, 5 lutego 2020
Wiktor Stroński

Od września 2019 Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie realizuje projekt pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym.
W projekcie bierze udział 15 uczniów z klas 3 Technikum Informatycznego. W ramach praktyk zawodowych przewidzianych programem nauczania Technikum Informatycznego znajdą oni zatrudnienie
w firmach z branży IT w Portugalii.

Obecnie uczniowie biorą udział w przygotowaniu językowym, gdzie uczą się nie tylko języka angielskiego zawodowego, ale także doświadczają go poprzez wykonywanie zadań typowych dla pracowników tej branży.

Przed nimi jeszcze m. in. przygotowanie kulturowe, gdzie poszerzą swoją wiedzę nt. Portugalii, panujących tam zwyczajów, tradycji oraz relacji społecznych oraz krótkie przygotowanie językowe z języka portugalskiego.