Christmas Songs’ Contest

piątek, 10 stycznia 2020
Emilia Lewicka

Po raz pierwszy w Zespole Szkół Technicznych w Kole  odbył się konkurs wokalny -świąteczne piosenki  śpiewane w języku angielskim zabrzmiały w świetlicy szkolnej .

Uczniowie samodzielnie wybrali repertuar i przygotowywali  się do konkursu  pod opieką p. Emilii Lewickiej. Uczennice  z klasy II LO c  Gabriela Dzięcielewska i Tatiana Płaczkiewicz  przedstawiły  w języku angielskim krótką historię powstania śpiewanych utworów i ich wykonawców.

Jury  w składzie : p. dyrektor Katarzyna Poronin, p. Dorota Kołodziejska i p. Monika Łukanowska  oceniało  uczestniczki konkursu pod względem walorów artystycznych , poprawności wymowy w języku angielskim oraz znajomości testu śpiewanych utworów. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców  przewodnicząca  Jury p. dyrektor ogłosiła wyniki konkursu:

  • I miejsce  zdobyła uczennica klasy  2 LOc Daria Wiśniewska, która zaśpiewała utwór pt. „Mary, Did You Know”.
  • II  miejsce zdobyła uczennica klasy 1 LOc Julia Osowska, która zaśpiewała utwór pt. „Jingle Bell Rock”.
  • III miejsce zdobyła uczennica klasy 2 LOc Aleksandra Kwiatkowska, która zaśpiewała utwór pt. „All I  Want for Christmas Is You”.

Jury wyróżniło także 2 uczestniczki konkursu: Oliwię Karbowską z klasy 2 LOc, która zaśpiewała utwór pt. „Last Christmas” oraz Weronikę Kańka z klasy I TOŚ , która  zaśpiewała utwór pt. „Merry Christmas Everyone”.

Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Organizatorkami wydarzenia były: Emilia Lewicka i Dorota Kołodziejska.

Uczennice klasy  2 LOc  zadbały także o świąteczny wystrój  świetlicy szkolnej oraz czuwały nad przebiegiem całego konkursu.

Foto: Szymon Gołdyn