Sprzątamy świat wokół nas.

sobota, 28 września 2019
Piotr Mierzejewski

Dnia 20 września uczniowie z klas: 1 TOŚ, 2 TOŚ oraz 3 TOŚ  uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii :  "Sprzątanie Świata”.  Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy.”

 

Akcję  wspierał Urząd Miejski  w Kole , który  zaopatrzył szkołę w worki i rękawice oraz zorganizował odbiór zebranych odpadów.

Uczniowie z nauczycielami sprzątali otoczenie szkoły. Każdej klasie został przydzielony inny teren. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów  nazbierano wiele worków pełnych odpadów.

Celem akcji  było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję!

Nad uczniami opiekę sprawowali: Ewa Rus, Iwona Fret, Piotr Mierzejewski.

Organizatorami akcji byli: Iwona Przybylska, Ewa Rus, Iwona Fret, Piotr Mierzejewski.

Autorem artykułu jest Iwona Fret.

Foto: Uczestnicy akcji.