Laboratorium Spełnionych Marzeń

poniedziałek, 9 grudnia 2019
Dorota Kołodziejska

„Marzenia  się  spełniają”, tak mogą powiedzieć uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Dzięki udziałowi szkoły w projekcie pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zespół Szkół Techniczny pozyskała nowoczesną pracownię chemiczną, której uroczyste otwarcie odbyło się 6 grudnia 2019roku.
W uroczystości wzięli udział :
Pan Sylwester Chęciński – Wicestarosta Kolski,
Pan Artur Szafrański – Sekretarz Powiatu Kolskiego,
Pani Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji,
Pan Robert Gajda – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole,
Pani Daria Szkudlarek – Kierownik Działu Laboratorium Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole,
Pani Beata Biskupska – Asystent Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole,
Pani Katarzyna Poronin – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
Pan Paweł Rutkowski – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
Pan Jan Janicki – Kierownik Warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zaproszeni Goście oraz Dyrekcja ZST w Kole dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Modernizacja laboratorium została zrealizowana dzięki Starostwu Powiatowemu w Kole, Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz Dorocie Kołodziejskiej, nauczycielce chemii, która zaprojektowała pracownię oraz wykonała wszystkie powierzone jej zadania w ramach realizacji projektu. Podczas otwarcia laboratorium uczniowie zaprezentowali swoją proekologiczną postawę wobec otaczającego nas świata, dbałość o przyrodę, dobry klimat. Piosenką Michaela Jacksona The Earth Song, Ola wraz z chórkiem zachwyciła Wszystkich . Młodzież z klas Technikum Ochrony Środowiska oraz Liceum Ogólnokształcącego klas zdrowia i urody wykonała kilka doświadczeń i zaprezentowała nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Dzięki pracowni badań laboratoryjnych w nowej, nowoczesnej odsłonie, szkoła zyskała nową jakość. Oznacza, to lepsze warunki pracy, podniesienie jakości kształcenia, ciekawsze lekcje, pełne doświadczeń i eksperymentów.
Koordynatorem wydarzenia była Dorota Kołodziejska, w przygotowaniu lekcji brali również udział Emilia Lewicka, nauczycielka języka angielskiego oraz Marcin Szczap, nauczyciel przedmiotów informatycznych.
Kwiaciarni Kwiatowe Atelier, dziękujemy za piękne kwiaty.