Zst najlepsze w Powiecie

wtorek, 17 grudnia 2019
Dorota Kołodziejska

W ramach obchodów „Światowego Dnia AIDS” Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kole wraz z Powiatem Kolskim oraz Zarządem Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole zorganizowali „Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS”.

 

Pierwsze miejsce dla ZST w Kole wywalczyła Amelia Śmiglewska z klasy 1 LOa(g) w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z siedmiu szkół powiatu kolskiego. Młodzież rozwiązywała test, składający się z 36 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zespół Szkół Techniczny w Kole reprezentowały również: Ksenia Trębacka oraz Roksana Stempniewska , które osiągnęły również dobre wyniki.

Do konkursu dziewczyny przygotowywała Dorota Kołodziejska, szkolny koordynator. 

Foto: Uczestnicy spotkania.