Ułatwienia dostępu

PAMIĘTAMY

niedziela, 18 listopada 2018
Anna Mazurek
Wzorem lat ubiegłych młodzież  Klubu  Aktywnych i Rady Młodzieży z Hufca Pracy w Kole wraz z wychowawcami odwiedziła groby poległych lotników na Cmentarzu Wojennym w Kole.

 

Słoneczny październikowy dzień sprzyjał pracom porządkowym. Oczyszczono groby z chwastów i liści, wygrabione zostały alejki. Młodzież zapaliła znicze, odmówiła modlitwę,  pochyliła głowy oddając hołd poległym za naszą wolność. Ten moment to moment zadumy, przemyśleń i refleksji nad przemijającym czasem. Przedsięwzięcia takie kształtują właściwe postawy młodych ludzi, ich zaangażowanie i pamięć świadczy nie tylko o patriotyzmie, ale również o kultywowaniu tradycji polskiego narodu. 

Foto: Janina Karasiak

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka