Ułatwienia dostępu

Stany Zjednoczone zapraszają

czwartek, 21 września 2017
Małgorzata Gralak

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w programie FLEX.


Program skierowany jest m.in. do uczniów klas pierwszych liceum lub technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Program FLEX pokrywa następujące koszty: miesięczne stypendium na własne wydatki, podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA, zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku, program szkolny w amerykańskiej szkole średniej, szkolenie przedwyjazdowe w Polsce, ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

W programie FLEX może wziąć udział uczeń klasy pierwszej klasy liceum lub technikum, który ma polskie obywatelstwo, urodził się między 1 stycznia 2000 roku, a 31 grudnia 2001 roku, zna język angielski w stopniu komunikatywnym, spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online dostępny na stronie www.ais.americancouncils.org. Aplikacje można wysyłać do 17 października 2017 roku. Więcej o programie można przeczytać na stronie www.americancouncils.pl.

 

Foto: FLEX Poland / Źródło: Facebook

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka