Ułatwienia dostępu

#Komórkomania

piątek, 8 grudnia 2017
Dorota Kołodziejska

Akcja #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele.

 

Projekt #Komórkomania w Zespole Szkół Technicznych rozpoczął się 6 grudnia. Jego celem jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego. Ma on również za zadanie umożliwić rejestrację jako potencjalny dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Dla społeczności szkolnej będzie to wspaniała przygoda, która wielu uczniom pomoże zapoznać się z inicjatywą wolontariatu oraz będzie miała pozytywny wpływ na ukształtowanie pożądanych prospołecznych postaw i zachowań. W ramach akcji w Zespole Szkół Technicznych rozwieszone zostaną plakaty informacyjne, odbędą się lekcje tematyczne dla klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz trzecich i czwartych technikum, a wolontariusze uczestniczyć będą w szkoleniu. Zorganizowany zostanie również konkurs dla uczniów z wykorzystaniem telefonów komórkowych oraz mediów społecznościowych.

Najważniejszym wydarzeniem akcji będzie dzień rejestracji potencjalnych dawców, który odbędzie się 13 grudnia w świetlicy szkolnej w godzinach od 8.00 do 14.00. Wolontariuszami podczas akcji będą Karolina Olczak, Monika Nadolska, Wiktoria Tęgos i Paulina Rogacka z klasy 2 zdrowia i urody Liceum Ogólnokształcącego oraz Klaudia Jankowska i Weronika Czupryńska z klasy 3 Technikum Ochrony Środowiska. Tego dnia zorganizowana zostanie zbiórka publiczna do puszki, która będzie znajdowała się w świetlicy szkolnej.

Organizatorkami i koordynatorkami działań w Zespole Szkół Technicznych w Kole są Dorota Kołodziejska, Małgorzata Gralak i Emilia Lewicka.

 

Źródło i materiały: www.dkms.pl

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka