Ułatwienia dostępu

Inauguracja Roku Szkolnego

wtorek, 26 września 2017
Janina Karasiak

22 września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Próchnowie odbyła się Wielkopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2017/2018 połączona z Wojewódzkimi Mistrzostwami w Trójboju Obronnym.

 

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosił Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP. Po oficjalnych przemówieniach rozpoczęła się Msza Święta w intencji młodzieży oraz wszystkich wychowawców i pedagogów Ochotniczych Hufców Pracy.Ważnym momentem inauguracyjnego spotkania, było uroczyste ślubowanie uczestników pierwszego rocznika. Po uroczystym rozpoczęciu Roku Szkolnegorozpoczęły siękonkurencje sportowe, marszobieg zespołowy z wykonaniem zadań na punktach kontrolnych. Każda drużyna pokonała trasę składającą się z 5 punktów kontrolnych tj. strzelanie z broni pneumatycznej, obrona przeciwchemiczna, szkolenie techniczne, rzut granatem do celu oraz szkolenie sanitarne. Na tych punktach młodzież rozwiązywała zadania sprawdzające wiedzę ogólną oraz zadania sprawnościowe. Po wyczerpujących zmaganiach i zaciętej rywalizacji nadszedł czas podsumowania wyników i wręczenia cennych nagród. W każdej z konkurencji komisja sędziowska oceniała dokładność i czas wykonania poszczególnych zadań.W strzelaniu ze sportowego kbks-u, Krzysztof Laszczowski zajął II miejscePo zsumowaniu wszystkich punktów młodzież z 15-12 Hufca Pracy w Kole w składzie : Mikołaj Żurawski, Krzysztof Laszczowski, Erwin Tomaszewski i Michał Kamiński drużynowo zajęła  I miejsce i otrzymała puchar Komendanta Wojewódzkiego OHP.Tym miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie i z nową energią weszliśmy w Nowy Rok Szkolny.

Foto: Janina Karasiak

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka