Ułatwienia dostępu

Dzień przedsiębiorczości - wyborem trafnych decyzji

wtorek, 27 marca 2018
Elżbieta Bagińska, Agnieszka Tomczyk

Piętnasta edycja programu organizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości odbyła się 21 marca 2018 r.

  

 

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie z klas Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły I stopnia udali się  wraz z opiekunami do lokalnych zakładów pracy. Mogli poznać specyfikę danego zawodu i zweryfikować swoje wyobrażenia o nim z rzeczywistością. Dla uczniów, jak i dla firm był to świetny sprawdzian, dający możliwość konfrontacji oczekiwań wobec przyszłych przełożonych, a pracodawcom dał szansę na poznanie postaw potencjalnych pracowników.

Akcję „Dzień Przedsiębiorczości” oceniamy bardzo pozytywnie, był to dla uczniów dzień zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.

Serdeczne podziękowania składamy Dyrekcji firm: Wood-Mizer Industries oraz Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., a w szczególności koordynatorom  akcji na terenie firmy: Antoniemu Migdalskiemu oraz Patrycji Tomczyk.

Projekt przeprowadziły nauczycielki podstaw przedsiębiorczości i teoretycznych przedmiotów zawodowych: Agnieszka Tomczyk oraz Elżbieta Bagińska. Jako opiekunowie wycieczki towarzyszyli nam nauczyciele praktycznej nauki zawodu:Janusz Żurawski, Kazimierz Sujewicz oraz Piotr Mierzejewski.

foto: uczestnicy wycieczki

 

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka