Ułatwienia dostępu

Zmierzysz się?

środa, 21 września 2016
Marcin Żyliński

Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach są organizatorami Olimpiady Statystycznej.

Olimpiada Statystyczna to olimpiada o zasięgu ogólnopolskim. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie wśród młodzieży kompetencji interpersonalnych. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich zainteresowanych, bo „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”

Więcej informacji o olimpiadzie znajdziecie tutaj.

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka