Ułatwienia dostępu

Koncert w Zespole Szkół Technicznych

środa, 26 kwietnia 2017
Iwona Przybylska

7 kwietnia odbył się koncert „Pomaganie ma sens”. Okazją do spotkania było ogłoszenie roku szkolnego 2016/2017 rokiem wolontariatu.

 

Wiersze i słowa Jana Pawła II, księdza Mieczysława Malińskiego, Matki Teresy z Kalkuty, które złożyły się na całość koncertu skłaniały wszystkich do refleksji nad tym co w życiu jest ważne. Całość dopełniły piosenki w wykonaniu uczniów, na które żywiołowo reagowała publiczność. Koncert był także okazją do zjednoczenia sił i talentów uczniów i nauczycieli. Muzyczną niespodzianką był występ Wojciecha Woźniaka i księdza Piotra Stannego - nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Wśród zaproszonych gości byli uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wraz z opiekunami.

Na potrzeby koncertu powstał film zrealizowany przez młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Film to krótkie relacje i wypowiedzi uczniów, z których wynika ogromna potrzeba pomagania innym. Każdy doświadczył i doświadcza pomocy innych w codziennym życiu. Uczniowie zwrócili uwagę, że pomaganie innym daje siłę i poczucie stawania się lepszym.

Młodzież wymieniła akcje, w których chętnie uczestniczy i przykłady pomocy jakiej doświadczyła od innych. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kole angażują się przez cały rok w różne akcje charytatywne w szkole i w mieście.

Inicjatorką koncertu była Małgorzata Mysińska, którą wsparły także nauczycielki Iwona Przybylska, Katarzyna Poronin i Katarzyna Rogowska.

 

 

Foto: Szymon Rybiński

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka