Ułatwienia dostępu

Ekolodzy projektowali dla domu

poniedziałek, 17 kwietnia 2017
Dorota Kołodziejska
Uczniowie 4 klasy Technikum Ochrony Środowiska w marcu 2017 roku zmagali się z próbnym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska. Młodzież rozwiązywała zadania egzaminacyjne części pisemnej i praktycznej.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań zamkniętych oraz zlokalizować przydomową oczyszczalnię ścieków dla domu jednorodzinnego, na podstawie obowiązujących aktów prawnych i obliczyć ilość ścieków, które będą doprowadzane do przydomowej oczyszczalni oraz redukcję zanieczyszczeń BZT5 i zawiesin ogólnych w ściekach, które będą z niej odprowadzane. Dobrać pojemność osadnika gnilnego i długość drenażu rozsączającego.
Próbny egzamin uczniowie zdali z dobrym i bardzo dobrym wynikiem.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Egzamin przygotowała i przeprowadziła Dorota Kołodziejska.

Foto: Andżelika Jankowska

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka