Ułatwienia dostępu

Licealistki Młodzieżowymi Liderami Zdrowia - Kontra HIV

wtorek, 30 maja 2017
Dorota Kołodziejska

Uczennice 1i 2 klasy zdrowia i urody Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyły w szkoleniu dla młodzieży w ramach projektu "Młodzieżowych Liderów Zdrowia - kontra HIV".

 

 

 

Dziewczęta wzięły udział w prelekcji dotyczącej aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS. Poznały sytuacje, w których może dojść do zakażenia. W ramach warsztatów określały stopień ryzyka zakażenia HIV/AIDS, asertywnego zachowania oraz jak wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania racjonalnych decyzji. Następnie obejrzały prezentację multimedialną nt. szkodliwych skutków spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz problemu dopalaczy i narkotyków. Szkolenie uczennice zakończyły z wynikiem pozytywnym, uzyskując kwalifikacje "Młodzieżowego Lidera Zdrowia kontra HIV".

Spotkanie prowadzili Ewa Lewicka, Beata Biskupska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie oraz Komendy Powiatowej Policji w Kole. Opiekę nad uczennicami sprawowała Dorota Kołodziejska.

Foto: Katarzyna Wilk

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka