Konkurs Recytatorski

wtorek, 2 lutego 2016
Halina Zawiślak, Iwona Fret
Z okazji zbliżających się Walentynek, nauczyciele bibliotekarze zapraszają wszystkich uczniów wrażliwych na piękno słowa poetyckiego do Konkursu Recytatorskiego Poezji Miłosnej „Snuć miłość…” który odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Szkolnym Centrum Informacji.

 

 

REGULAMIN Konkursu Recytatorskiego Poezji Miłosnej „ Snuć miłość…”

I. Organizator : Szkolne Centrum Informacji

II. Cele konkursu:

- upowszechnianie poezji,

- rozwijanie zdolności recytatorskich,

- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży,

- wspieranie uzdolnień w rozwijaniu zainteresowań uczniowskich,

III. Uczestnicy konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej szkoły.

IV. Zasady uczestnictwa.

  1. Każdy uczestnik prezentuje jeden dowolnie wybrany wiersz o tematyce miłosnej.
  2. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
  3. Oceniając Jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru,

- pamięciowe opanowanie tekstu,

- interpretacja utworu,

- dykcja,

- postawa sceniczna,

- ogólne wrażenie artystyczne.

V.Warunki uczestnictwa.

Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny zgłosić swoją kandydaturę u bibliotekarza. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 10 lutego 2016 r. w Szkolnym Centrum Informacji.

 VI Nagrody.

  1. Przewiduje się 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
  2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy

 

VII. Termin i miejsce konkursu:

 Konkurs recytatorski oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 lutego 2016 r. w Szkolnym Centrum Informacji o godz. 10.45

http://niespodziewane.blogspot.com/