Stypendia dla uczniów

poniedziałek, 13 czerwca 2016
Dorota Drzewiecka
Ogłaszamy nabór wniosków do kolejnej edycji programu stypendialnego Towarzystwa Samorządowego 2016/2017

 

To już XVII edycja programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego. Jeżeli spełniasz łącznie następujące warunki: jesteś uczniem szkoły średniej z terenu objętego programem stypendialnym; jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.; posiadasz minimalną średnią 4,7 (4,65 zaokrągla się do 4,7); miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 500,00 zł netto.

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego wynosi 2 506,00 to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów. Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2016 r

Więcej informacji na stronie: www.stypendia.ts.konin.pl oraz pod numerem telefonu (63) 243 75 80 , kom. 797 901 114