Stop dopalaczom

piątek, 29 kwietnia 2016
Dorota Drzewiecka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przekazuje informację dotyczące konkursu kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektor Sanitarny. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej w formie plakatu pt. „Stop dopalaczom” na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie przez szkołę do dnia 27 maja pracy konkursowej w oryginale i w wersji elektronicznej wraz z wypełnionymi dokumentami stanowiącymi załączniki. Regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych www.gis.gov.pl oraz http://psse-kolo.pl. Więcej informacji u pedagoga szkolnego Doroty Drzewieckej.