Ułatwienia dostępu

Skorzystaj ze stypendium marszałka

poniedziałek, 7 września 2015
Dorota Drzewiecka
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2015/2016 program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji na temat możliwości uzyskania stypendium udziela Dorota Drzewiecka, pedagog szkolna. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej. O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • uczą się lub studiują w trybie dziennym,
  • zameldowane są na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  • uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen ≥ 4,21
  • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).

 

Foto: www.bgrbau.pl

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka