Rozpoczęcie roku szkolnego

poniedziałek, 31 sierpnia 2015
Marcin Żyliński
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się we wtorek, 1 września 2015 o godzinie 9:00 na szkolnym patio.

Uczniowie klas pierwszych po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego uczestniczyć będą w szkoleniu BHP. W tym czasie uczniowie wszystkich pozostałych klas spotkają się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach. Po zakończeniu szkolenia BHP pierwszoklasiści przejdą wraz ze swoimi wychowawcami do sal lekcyjnych na pierwsze spotkanie.

 

Klasa Wychowawca Sala
Liceum Ogólnokształcące
Klasa 1a (klasa mundurowa) Mariusz Kaszyński 52
Klasa 1b (klasa mundurowa) Beata Piechota 53
Klasa 1c (klasa zdrowia i urody) Iwona Przybylska 62
Klasa 2a (klasa mundurowa) Andrzej Rostkowski 62
Klasa 2b (klasa mundurowa) Grzegorz Zawadzki 53
Klasa 2c (klasa zdrowia i urody) Agnieszka Sobczak 83
Klasa 3a (klasa mundurowa) Alina Walasek 71
Klasa 3b (klasa mundurowa) Michał Woźniczko 126
Klasa 3c (klasa zdrowia i urody) Dorota Kołodziejska 130
Technikum Informatyczne
Klasa 1 Marcin Szczap 41
Klasa 2 Marcin Żyliński 46
Klasa 3a Katarzyna Derlińska 79
Klasa 3b Szymon Rybiński 15
Klasa 4a Zbigniew Pawłowski 45
Klasa 4b Irena Nowak-Pająk 68
Technikum Ochrony Środowiska
Klasa 1 (łączona z Technikum Samochodowym) Katarzyna Poronin 69
Klasa 2 (łączona z Technikum Samochodowym Agnieszka Bentkowska 69
Klasa 3 (łączona z Technikum Samochodowym Aleksandra Gradomska 104
Klasa 4 Mirosława Nawrocka 57
Technikum Samochodowe
Klasa 1 (łączona z Technikum Ochrony Środowiska) Katarzyna Poronin 69
Klasa 2 (łączona z Technikum Samochodowym Agnieszka Bentkowska 69
Klasa 3 (łączona z Technikum Samochodowym Aleksandra Gradomska 104
Klasa 3 Ewa Tomczyk 75
Klasa 4 Anna Fąkowska 51
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa 1 (mechanik pojazdów samochodowych / operator obrabiarek skrawających) Janusz Żurawski 59
Klasa 2 (mechanik pojazdów samochodowych / operator obrabiarek skrawających) Zbigniew Kasprzak 59
Klasa 3 (mechanik pojazdów samochodowych / operator obrabiarek skrawających) Piotr Mierzejewski 77
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracujących
Klasa 1b (sprzedawca / klasa wielozawodowa) Agnieszka Wiśniewska Świetlica
Klasa 1c (fryzjer / mechanik pojazdów samochodowych) Rafał Borkowski 15
Klasa 2b (sprzedawca / klasa wielozawodowa) Agnieszka Tomczyk 52
Klasa 2c (fryzjer / mechanik pojazdów samochodowych) Tomasz Mikusik 124
Klasa 2e (klasa wielozawodowa) Marek Trzmiel 109
Klasa 3b (sprzedawca / klasa wielozawodowa) Ilona Baumgart 81
Klasa 3c (fryzjer) Elżbieta Bagińska 106
Klasa 3d (mechanik pojazdów samochodowych / murarz tynkarz) Elżbieta Mierzejewska 70
Klasa 3e (klasa wielozawodowa) Beata Woźniak 135

 

Foto: Szymon Rybiński