Ułatwienia dostępu

Konkurs dla konsumentów

niedziela, 6 marca 2016
Elżbieta Bagińska, Beata Woźniak
25 lutego odbył się wewnątrzszkolny konkurs wiedzy konsumenckiej „Bądź świadomym konsumentem”.

Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, tworzenie zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu, a także pośrednio zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i możliwości obrony przez rzeczników konsumentów.

Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie z klas: 1b Liceum Ogólnokształcącego, 1c Liceum Ogólnokształcącego, 2 Technikum Informatycznego oraz 1b Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania dotyczące między innymi, odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, gwarancji, uprawnień konsumenta występujących w przypadku umów zawieranych za pośrednictwem Internetu, możliwości dochodzenia roszczeń, ochrony konsumenta.

Zwycięzcy etapu szkolnego zakwalifikowali się do Powiatowej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, która odbędzie się 15 marca w Starostwie Powiatowym w Kole.

Zwycięzcami konkursu szkolnego zostali: Marcin Rakowski z klasy 2 Technikum Informatycznego, Dominik Zawadzki z klasy 2 Technikum Informatycznego, Marcin Rutkowski z klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego, Konrad Jasiński z klasy 2 Technikum Informatycznego oraz Szymon Szydłowski z klasy 1b Liceum Ogólnokształcącego.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez Elżbietę Bagińską i Agnieszkę Tomczyk.

Foto: Elżbieta Bagińska

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka