Ułatwienia dostępu

Punkt konsultacyjny

środa, 30 marca 2016
Agnieszka Tomczyk, Beata Woźniak
„Bądź świadomym konsumentem”

15 marca obchodzimy „Światowy dzień konsumenta”. Z tej okazji, by podnieść świadomość konsumentów w zakresie ochrony ich praw nauczyciele podstaw przedsiębiorczości wraz z młodzieżą stworzyły w tym dniu punkt konsultacyjny.

W punkcie konsultacyjnym, młodzież mogła zapoznać się z podstawowymi pojęciami, tj. konsument, przedsiębiorca, niezgodność towaru z umową, gwarancja jakości, rękojmia. Mogła też zapoznać się z przepisami dotyczącymi umowy sprzedaży, uprawnień konsumenta i odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Uczniowie jak i nauczyciele mogli dowiedzieć się jakie są zasady składania reklamacji towarów i usług w praktyce oraz sposoby określenia terminów rozpatrywania reklamacji.     W punkcie konsultacyjnym można też było zasięgnąć informacji, gdzie szukać pomocy w przypadku problemów z reklamacją.

Każda zainteresowana osoba mogła otrzymać mini poradnik oraz ulotki informacyjne, które przesłane zostały przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Foto: Agnieszka Tomczyk

Aztekium

Aztekium.pl - Darmowe strony edukacyjne

Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl
Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

 

Wirtualna gazetka