Informatycy zagrali dla WOŚP

wtorek, 23 lutego 2016
Marcin Żyliński
Uczniowie Technikum Informatycznego pracowali podczas 24. finału w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kole.

Zadaniem przyszłych techników było efektywne przekazywanie informacji o kolskim finale WOŚP do prasy, radia i telewizji. Uczniowie wyposażeni w laptopy oraz bazę adresową mediów, punktualnie o godzinie 10:00, rozpoczęli informowanie o kwotach napływających do sztabu akcji oraz o tym, co dzieje się w Kole. Pełniąc dziesięciogodzinny dyżur, kolejne grupy uczniów ponad dwudziestokrotnie wysłały obszerne raporty do mediów. Dzięki ich pracy o bieżącej sytuacji w Kole mogliście przeczytać na ekranach swoich telewizorów, usłyszeć w rozgłośniach radiowych oraz dowiedzieć się ze stron portalów internetowych.
To już kolejny raz, kiedy uczniowie Technikum Informatycznego działali na rzecz społeczności lokalnej. Ogromnie cieszy nas fakt, że wiedza i umiejętności nabywane podczas toku nauki przydają się w codziennym życiu, a poświęcenie swojego czasu wolnego służy społeczeństwu. W sztabie z uczniami pracowali Zbigniew Pawłowski, Szymon Rybiński i Marcin Żyliński.

Foto: Szymon Rybiński