Uroczyste Ślubowanie Klas pierwszych

piątek, 6 listopada 2015
Michał Woźniczko
6 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Kole po raz czwarty odbyło się ślubowanie kadetów pierwszego rocznika. Była to niezwykle podniosła uroczystość dla wszystkich klas mundurowych. 

 

Ślubowanie poprowadził kadet trzeciego rocznika Krzysztof Olejniczak. To on złożył meldunek dyrektorowi szkoły, Januszowi Kowarskiemu. Ważne zadania wypełniali także: Patrycja Baryła, Natalia Dzieweczyńska, Robert Sędziak  – poczet sztandarowy, oraz Ilona Jagodzińska, Edyta Królikowska, Bartosz Błaszczyk – poczet flagowy. Kiedy zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu kadetów, nasza Biało-czerwona poszybowała na szczyt masztu. Po przemówieniu dyrektora, który powitał przybyłych gości, kadeci pierwszego rocznika złożyli ślubowanie. Na sztandar ślubowali: Patrycja Bilińska, Antecki Dawid, Lewandowski Jakub, Zdzienicki Norbert. Po ślubowaniu odśpiewano Rotę. Wtedy głos zabrali zaproszeni goście: wicestarosta powiatu – Marek Banaszewski, komendant powiatowy straży pożarnej –  bryg. Robert Kropidłowski. Ponadto w uroczystości wzięli udział: pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej – komandor ppor. Robert Jokiel,Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – kom. Michał Bryl, mjr Antoni Antkiewicz, zastępca komendanta Straży Miejskiej – Krzysztof Wojciechowski, Oficer wydziału ds. rekrutacji WKU w Koninie - kpt. Sylwin Donart, Prezes Związku Kombatantów i więźniów politycznych RP - Zdzisław Grabowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Koło –Mirosław Macherski, rodzice i delegacje uczniów z wychowawcami. Później odbyła się defilada oddziałów klas pierwszych i kompanii honorowej oraz kompanii złożonej z kadetów drugiego i trzeciego rocznika. Na koniec wszyscy zaproszeni zostali przez dyrektora na grochówkę, przygotowaną przez strażaków. Młodzież do Uroczystości Ślubowania przygotowali Beata Piechota, Alina Walasek, Andrzej Rostkowski, Grzegorz Zawadzki.

Foto: Michał Woźniczko